Korea Północna a status quo w Azji Wschodniej – Debata Asia Explained

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim wciąż daleka jest od pełnej normalizacji a polityka władz Korei Północnej rodzi obawy o możliwość utrzymania pokoju w regionie. Zjednoczenie obu Korei wskazywane przez Seul jako rozwiązanie nie cieszy się jednak poparciem zaangażowanych w regionie mocarstw. Dla większości z nich chwiejne status quo wydaje się o wiele lepszym modelem niż silna i zjednoczona Korea. Na temat obecnej sytuacji na Półwyspie Koreańskim i perspektyw jej rozwoju dyskutowali naukowcy krakowskich uczelni na debacie zorganizowanej dniu 16 stycznia 2020 r. przez Asia Explained wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Klubem Jagiellońskim.

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia nagrań z debaty.

Nagranie audio na Mix CloudW debacie jako paneliści udział wzięli:

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz, – Katedra Studiów Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Dr Michał Lubina Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński,

Agnieszka Batko, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński,

Adrian Brona Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński

Debatę w formacie Round Table jako moderator poprowadził Piotr Głogowski członek zespołu Asia Explained.W ramach debaty paneliści poruszyli m.in. następujące tematy podzielone na dwa bloki tematyczne

BLOK 1
1 Zarys status quo Azji Wschodniej w opinii Japonii, Korei Południowej, Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej 1. Główne czynniki wpływające na status quo regionu,
2. Rola każdego z poszczególnych państw,
3. Czy utrzymanie status quo jest kluczem czy przeszkodą dla zbudowania architektury bezpieczeństwa w regionie?

BLOK 2 – Korea Północna a status quo regionu.

1. Postrzeganie Korei Północnej przez Japonię, Koreę Południową, Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską,
2. Znaczenie polityki i działań Korei Północnej dla bezpieczeństwa regionalnego. Stanowisko i polityka władz północnokoreańskich,
3. Znaczenie Korei Północnej dla polityk wewnętrznych wszystkich czterech państw – narracja wewnętrzna vs zewnętrzna,
4. Czynniki gospodarcze i społeczne. Koszty związane z utrzymywaniem się status quo regionu a potencjalne efekty zjednoczenia Korei,